Potřeby pacientů s lupénkou zůstávají z velké míry nenaplněné - Lupénka pod kontrolou

Potřeby pacientů s lupénkou zůstávají z velké míry nenaplněné

Upozorňují na to závěry celoevropské iniciativy Epicensus. Péče o nemocné s lupénkou je stále nedostačující, a to i navzdory vysoce účinným a bezpečným preparátům, které jsou pro léčbu tohoto chronického onemocnění k dispozici. Lidé
s psoriázou se k adekvátní terapii dostávají s mnohaletým zpožděním, nejsou dostatečně aktivně zapojeni do léčebného procesu a léčba mnohdy nezohledňuje jejich individuální potřeby. Takové jsou některé ze závěrů celoevropské iniciativy Epicensus, která se zaměřila na celkové pojetí psoriázy. Jejím cílem bylo nejen zmapovat péči o pacienty s psoriázou, ale také podnítit ke zvýšení její úrovně prostřednictvím jasně stanovených kroků.

Jedním z velkých témat péče o osoby s psoriázou je včasný přístup k efektivní léčbě, zejména pak k biologickým preparátům zastavujícím patologické zánětlivé procesy v organismu, které vedou k projevům lupénky. „Zahájení léčby vysoce účinnými inovativními terapeutiky v rané fázi onemocnění přitom průkazně nejen zlepšuje kvalitu života psoriatiků, ale má také neoddiskutovatelný ekonomický přínos v podobě snížených nákladů na zdravotní péči,“ uvedl v odborném časopise Česko-slovenská dermatologie k závěrům iniciativy Epicensus profesor MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta Dermatologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V souvislosti s možným výskytem přidružených onemocnění, jako je metabolický syndrom nebo Crohnova choroba, iniciativa rovněž zdůrazňuje potřebu multidisciplinárního přístupu k léčbě psoriázy. „Žádoucí je zejména blízká spolupráce dermatologa a revmatologa, do péče by nicméně měli být zapojení také internisté, gastroenterologové, v případě pacientek v reprodukčním věku lze uvažovat také o koordinaci s gynekologem,“ vyjmenovává profesor Arenberger specializace, které je vhodné zapojit do komplexní péče o nemocné.

Bolestivé a nápadné kožní léze, které okolí často mylně považuje za infekční, jsou pro osoby s lupénkou často zdrojem stresu nebo úzkosti. Pacientům, kteří se vlivem psoriázy potýkají s psychickými obtížemi, by proto měla být v rámci komplexní léčby zároveň dostupná také psychologická podpora.

Velkým přínosem by pro pacienty bylo také aktivnější zapojení do léčebného procesu: „Je důležité, aby se lidé s psoriázou neostýchali se svým lékařem otevřeně mluvit o svých potřebách a očekáváních spojených s léčbou,“ podotýká prezident pacientské organizace SPAE Ing. Josef Pohůnek. Právě SPAE, která sdružuje nemocné s lupénkou a atopickou dermatitidou, na téma aktivního přístupu k léčbě lupénky nedávno uspořádala specializovaný webinář.

„Spoluúčast na volbě terapeutického postupu by samozřejmě měla jít ruku v ruce s dodržováním nastaveného léčebného režimu,“ vyzdvihuje Josef Pohůnek další aspekt aktivního zapojení pacientů.

Hlavním měřítkem úspěšnosti léčby by podle iniciativy Epicensus měla být kvalita života osob s lupénkou. Její zvýšení představuje nejen přínos pro pacienta. Pozitivně se odráží také v jeho vztazích s blízkými, v jeho pracovním a společenském životě, a představuje také úspory v oblasti čerpání zdravotní péče.

Iniciativa Epicensus proto bude apelovat na instituce i zdravotnickou obec na celoevropské i národní úrovni, aby podnikly konkrétní změny vedoucí ke zlepšení péče o nemocné s psoriázou.

O iniciativě Epicensus:

Epicensus je celoevropská konsenzuální iniciativa, jejímž cílem je zvýšit standard péče o osoby s psoriázou. Studie, kterou zveřejnil časopis Dermatology and Therapy, představuje závěry odborné diskuse zahájené v prosinci 2020, jíž se zúčastnilo 10 lékařů, 5 pacientů a 3 subjekty, které projekt financovaly.