Mám lupénku. Jak mohu zabránit jejímu rozvoji u svých potomků? - Lupénka pod kontrolou

Mám lupénku. Jak mohu zabránit jejímu rozvoji u svých potomků?

Geny, které jsou spojovány s rozvojem lupénky, zdědí odhadem každý desátý člověk. Nemoc se však ve skutečnosti rozvine pouze přibližně u 3 % lidí. Co tedy rozhodne o tom, zda se lupénka projeví, a můžeme riziko jejího vzniku u vlastních potomků ovlivnit?

Lupénka je onemocnění, na jehož vzniku se nemalou měrou podílí dědičnost. Nezanedbatelnou roli však sehrává i prostředí. Projevy lupénky jsou tedy kombinací dědičných vloh a vnějších faktorů, které mohou být spouštěčem nemoci.

Ve vývoji nemoci mají také zřejmou úlohu hormony, u žen se většina případů lupénky projeví v jejich vrcholovém reprodukčním období, obvykle do 40 let věku.

Téměř polovina lidí s lupénkou má příbuzného se stejným zdravotním problémem

Podle dat americké National Psoriasis Foundation má 40 % osob trpících lupénkou přímého příbuzného s toutéž diagnózou. Je tedy namístě se ptát, jaká je pravděpodobnost rozvoje lupénky vzhledem k dědičnosti?

 • Mají-li lupénku oba rodiče, riziko jejího vzniku u jejich potomka činí 50 %, podle některých zdrojů dokonce 65 %. 
 • Pokud trpí lupénkou jeden z rodičů, riziko onemocnění lupénkou u dítěte je 16 %, některé zdroje udávají až 25 %.
 • Má-li lupénku jeden sourozenec a žádný z rodičů, je riziko vzniku lupénky u dítěte rovněž 16 %. 
 • U jednovaječných dvojčat se lupénka společně vyskytuje až v 70 % případů, u dvojvaječných ve 30 % případů.
 • Bylo zjištěno, že muži s lupénkou mají oproti ženám vyšší riziko přenosu této nemoci na své děti. Důvody nejsou známy.

Dědičnost neoklamete. Jaké jsou tedy možnosti prevence nemoci při genetické zátěži? 

Dědičnou zátěž samozřejmě změnit nedokážeme. Riziko vzniku lupénky však můžeme snížit vyvarováním se ovlivnitelných spouštěcích faktorů nemoci, mezi které patří: 

 • stres,
 • infekce,
 • suchá kůže,
 • nevhodná strava, 
 • kouření,
 • alkohol,
 • některé léky.

Jak lze tyto spouštěče ovlivnit?

Naučte své děti pracovat se stresem. Stresu se samozřejmě zcela vyhnout nelze. Své děti však můžete naučit techniky zvládání stresu, jako je jóga či různá meditační cvičení. Naučit se vhodnou formou pracovat se stresem doporučují v rámci léčby lupénky i uznávaní dermatologové.

Infekce řešte včas. Příčinou vzplanutí nemoci mohou být i běžné infekce a nachlazení. Odborníci proto doporučují včas tyto infekční stavy zaléčit.

Suchá kůže je totiž náchylnější k rozvoji lupénky. Kůži svých dětí proto udržujte dostatečně hydratovanou.

Pozorujte reakci kůže na stravu. Studie prokázaly, že u lidí s lupénkou je mnohdy přítomna přecitlivělost na lepek. Pokud se tedy příznaky lupénky objeví, je vhodné vyzkoušet efekt bezlepkové stravy. Pokud však vaše děti mají zvýšené riziko lupénky, není žádoucí jim automaticky nasadit bezlepkovou dietu, možnou souvislost je třeba nejprve vysledovat.

V některých případech bylo také pozorováno vzplanutí lupénky při požití alkoholu, proto jeho konzumaci omezte na minimum.

Chraňte své děti před cigaretovým kouřem. Kouření může až zdvojnásobit riziko rozvoje příznaků lupénky. Chraňte proto své děti před pasivním i aktivním kouřením.

Dbejte na prevenci obezity. Obezita totiž zvyšuje šanci na rozvoj lupénky. Snažte se proto u svých dětí udržovat optimální tělesnou hmotnost.

Dopřejte svým dětem slunce. Sluneční záření ovlivňuje aktivitu imunitního systému kůže. Vystavení kůže ultrafialovým paprskům tak může tlumit případné projevy lupénky. Pokud je to možné, dopřejte dětem pobyt u moře. Nezapomínejte však na ochranu kůže před spálením. 

Některé léky, jako například betablokátory, využívané v léčbě vysokého krevního tlaku a poruch srdečního rytmu, či lithium, které slouží k léčbě duševních poruch, se mohou rovněž stát spouštěči lupénky. Je-li to možné, je dobré se jejich použití vyvarovat. Tyto léky však naštěstí nepatří k běžně užívaným u dětí. 

Geny si nevybíráme a nad mírou možnosti ovlivnění vzniku lupénky zůstává mnoho otázek. Nemusíte svým dětem říkat: „Nesmíš, abys nedostal lupénku…“ Obecně je však v prevenci (nejen) lupénky důležité naučit děti zásadám zdravého životního stylu. Pokud si je osvojí, sníží se nejen riziko vzniku lupénky, ale v případě jejího rozvoje budou projevy nemoci pravděpodobně mírnější. Nemusíte jim tedy vydávat zákazy, zkrátka je jen učte zdravě žít. 

Zdroj: ulekare.cz, 13. července 2022